Skip to Content
Všetko robte na Božiu slávu ! (1 Kor 10, 31) God Bless You !

Vitajte na stránke našej farnosti

Choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal.

(Mt 28, 19-20)


Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený. Kto však neuverí, bude ...
(Mk 16, 16)

V Ježišovi Kristovi máš večnú budúcnosť

aj TY 

Syndikovať obsah